Băile Pucioasa

Istoric

Localitatea începe să devină cunoscută în sec. XIX, după descoperirea izvoarelor sulfuroase de aici. Prima dovadă despre folosirea acestor izvoare datează din 1832, când soldaţii ruşi erau trimişi la cură la apele sulfuroase de aici. În vara aceluiaşi an se dă ordin ca mazilii (mici boieri, sau demnitari scoşi din funcţii) din Brăneşti să întâmpine cu flori pe generalul Kiseleff care urma să meargă la Băile din Pucioasa.

După amenajarea Băilor, în anul 1840, se aduce la cunoştinţă „înaltei nobilimi şi cinstitului public din capitală şi judeţe că cei ce voiesc a întrebuinţa aceste băi minerale, pentru o odaie în faţă şi una în dos, are de plătit patru lei pe zi, iar pentru fieşcare bae, un leu şi parale 20; lemne încă se găsesc cu îndestulare şi cu un preţ cuviicios”.

În 1863, dr. Carol Davila recomandă „să se facă toate îmbunătăţirile şi analizele apelor minerale în vederea dezvoltării staţiunii”, Băile Pucioasa devenind cunoscute în Europa după 1873, când dr. Bernard a trimis mostre de ape minerale la expoziţia de la Viena. În acea perioadă funcţionau patru fântâni: „Fântâna de pucioasă pentru cură, cea mare de sus pentru băi, cea mică din vale şi fântâna de fier (ape feruginoase).

În parc, un Casino – locul de distracţie şi recreare pentru vizitatori – la serate, baluri, conferinţe, cinematograf etc. Muzică militară, tenis, serbări sportive, excursiuni.