Băile puciosa

Misiune

Centrul Cultural European al Orașului Pucioasa îşi asumă misiunea de a contribui activ la promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi stimularea creativităţii contemporane prin diseminarea fenomenului cultural şi derularea de proiecte şi programe culturale în concepţie integratoare şi pluridisciplinară.
Scopul programelor Centrul Cultural European al Orașului Pucioasa vizează satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii prin îndeplinirea următoarelor obiective:

  • asigurarea accesului la dialog cultural interdisciplinar şi la cunoaşterea patrimoniului cultural în scopul educării, dezvoltării şi integrării comunităţii în dimensiunea europeană a culturii;
  • susţinerea şi promovarea valorilor culturale şi artistice locale şi naţionale;
  • întreţinerea unui permanent şi viu dialog între diverse genuri ale creaţiei;
  • stimularea cercetării şi studiilor privitoare la cultura naţională;
  • păstrarea şi cultivarea specificului cultural zonal sau local;
  • promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural.
  • Promovarea valorilor artistice europene prin toate mijloacele de comunicare ,live sau online

Spații

Sala de spectacole