Centrul Cultural European

REGULAMENT INTERN PENTRU ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ

Development
Design
Marketing

Centrul Cultural European

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Centrul Cultural European

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Centrul Cultural European

REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI PERSONALULUI CONTRACTUAL
DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE